Internetin juuret radioteknologiassa

Tässä artikkelissa kerromme kuinka Internet kehittyi radioteknologiasta. Internet on ollut yksi mullistavimpia – ellei mullistavin – 2000-luvun teknologinen kehitys. Internetin juuret olivat alun perin vaatimattomissa kommunikaatiokokeiluissa eri yhdysvaltalaisten yliopistojen välillä, josta tuli verrattain lyhyessä ajassa globaali mullistaja. Maailma ei olisi lähelläkään nykyisen kaltaista ilman internetin kehittymistä. Ilman radioteknologiaa, internet olisi kuitenkin käsite, jota ei tuskin kukaan edes pystyisi kuvittelemaan, joten radioteknologia oli ehdoton edellytys tuntemallemme Internetille.

Internet ja radioteknologia

Vaikka Internet ja radio ovat omalla tavallaan hyvin erilaisia teknologioita, niiden pohjimmainen tarkoitus on sama; tiedon siirtäminen tehokkaasti paikasta toiseen. Radioteknologia oli periaatteessa alusta pitäen Internetiä huomattavasti kehittyneempää, sillä radion kautta tieto siirretään pitkiäkin matkoja ilman näkyvää fyysistä yhteyttä, eli langattomasti. Langaton Internet puolestaan kehittyi vasta muutamia vuosikymmeniä ennen internetin esi-isää.

Radion ja Internetin ero on kuitenkin merkittävä niiden koodaamassa tiedossa. Radiossa tieto pohjautuu ääneen, ennen puhtaasti analogiseen sellaiseen, kun taas tietokoneessa tieto on digitaalista eli binaareihin koodattua. Internetin kehittyessä, tämä teki siitä ylivertaisen, sillä internetin kautta välitettävä tieto voi koostua tekstistä, kuvasta, äänestä ja muusta datasta, kun taas analoginen radio on rajoittunut äänen siirtämiseen. Vaikka teoriassa äänisignaalien kautta olisi myös mahdollista koodata tekstiä tai jopa kuvia, tämä on hyvin epäkäytännöllistä internetin digitaaliseen dataan verrattuna. Morsekoodi on kuitenkin esimerkki koodatusta tiedosta analogiseen ääneen.

Radioteknologia internetin perustana

Vaikka teknologioiden välillä on merkittäviä eroja, internetiä tuskin olisi koskaan kehitetty ilman radioteknologiaa. Ensinnäkin, internetin historia pohjautuu visusti radioteknologiaan, ja etenkin sen hyödyntämiseen sotilaskäytössä. Internetin kehitykseen vaikutti luonnollisesti merkittävästi myös tietokoneiden kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen, joten sen teknologia ei suinkaan puhtaasti pohjaudu radioon, vaikka varhaisten tietokoneiden komponentit olivat pitkälti radioteknologiassa hyödynnettyjä.

Kylmä sota oli merkittävä ajuri tietoteknologian kehittymiselle, ja internetin esi-isä Yhdysvaltain armeijan kehittämä ARPAnet muodostettiin alun perin takaamaan puhelinlinjojen toimivuus Neuvostoliiton hyökätessä ydinasein tuhoten tavanomaiset radioliikenneyhteydet. Kiteytettynä, ensimmäinen internet oli tietoliikenneverkkojen linkki, joka oli yhteydessä toisiinsa siten, että yhden linkin tuhoutuminen ei katkaisisi tietoliikennettä.

Puhtaasta sotilaskäytöstä internet levisi akateemiseen maailmaan. Massachusetts Institute of Technology kehitti vuonna 1965 ensimmäiset tietokoneet, joiden avulla tietokoneet pystyivät jakamaan dataa keskenään. Aluksi tietokoneita oli vain kaksi, toinen Massachusettsissa ja toinen Stanfordin Yliopistossa Kaliforniassa. Hiljalleen systeemiin kuitenkin liitettiin lisää ja lisää tietokoneita ja viestintäteknologiaa kehitettiin eteenpäin.

1990-luvun mullistus

Internet koki merkittävän mullistuksen 1990-luvun aikana, kun se levisi sotilas- ja yliopistokäytöstä kuluttajien saataville. Ensimmäiset selaimet kehitettiin 1990-luvun alussa, mikä oli edellytys sille että suurempi osa väestöstä pienen teknologiaeliitin sijaan pystyi käyttämään Internetiä. Pian myös yritysmaailma löysi teknologian ja valtiot ympäri maailmaa pyrkivät vapauttamaan Internetiä kaupalliseen käyttöön lainsäädännön keinoin.

Tämän jälkeinen kehitys on varmasti suurimmalle osalle tuttua, sillä internetin vaikutukset näkyvät nykyään elämän jokaisella osa-alueella, kuten viihteessä ja invoicery.fi kaltaisissa tehokkaissa rahoituspalveluissa. Tämän jälkeen, kasvu on ollut eksponentiaalista yhä useamman käyttäjän liittyessä Internetiin. Internetin historia kuvastaa hyvin sen pohjimmaisia ominaisuuksia; se on täynnä monimutkaisuutta ja versoilevaa kehitystä, jonka yhteisiä kulmakiviä ovat kuitenkin teknologian juuret ensin sotilaskäytössä ja sitten akateemisessa maailmassa, sekä yhtäläisyydet radioteknologiaan molempien pyrkiessä tehokkaaseen ja esteettömään tiedonsiirtoon.

dukan-lite